Založení Orla v Hustopečích po 1.sv.válce

OREL

vznik tělovýchovné a vzdělávací-křesťanské-organizace

v Hustopečíchnad Bečvou

dle zápisu z farní kroniky (s doplňky) dne 8. září rok 1919

na obranu protináboženských postojů vznikl v roce 1919 v Hustopečích

orel“-tělovýchovný a vzdělávací katolický spolek.

Dne 8. září na sv. P. Marie, po skvělém projevu p. Josefa Glose-

zdejšího kaplana se dalo zapsat 160 členů a členek a 75 školeních dětí.

Prvním starostou byl zvolen p. Robert Frydrich č. 27-rolník a náčelníkem

p. Jaroslav Frydrich z Vysoké. O měsíc později byl založen „orel“

i v Porubě

největší zasluhy na vzniku a rozšíření „orla“ měl vzácný a obětavý

kaplan P. Josef Glos.Naši tatínkové a dědečkové o tom podávali svá

svědectví. Jeho zásluhou bylo též , že byl postaven spolkový dům

orlovna“. Protože nebyly vhodné místnosti pro činnost, byla spolu s „omladinou“ odkoupena přední část bývalého pivovaru od baronky Amelie

rou Baillou. Tato byla přestavěna na prostorný sál s přilehlými

místnostmi.

Dne 5. června 1921 slavnostně otevřena vlastní budova „orlovny“. Mší

sv. Sloužil P. Karan.. Kázání měl P. Václav Frydrych, zdejší rodák. V roce

1924opouští své dosavadní působiště P. josef Glos. Zanechává po sobě

památku nehynoucí.

Náplň činností Orla se dá vyjádřit heslem :


víra,vlast,síla.

Výbor jednoty čsl.orla zvolen 1.října 1919

STAROSTA : br. Robert Frydrych č. p.22 -rolník

NÁMĚSTEK : s. Hedvika metlická -učitelka

JEDNATEL : br. P. Josef Glos -kaplan

NÁČELNÍK : br. Jaroslav Frydrych -zemědělec

POKLADNÍK : br. Bohumil Škrhla -kolař a stolař

VZDĚLÁVATEL : br. Metoděj Gregorek -učitel řídíci ob.školy