O tom jak vznikl OREL v českých zemích

Krátký přehled o historii Katolicko-tělocvičných odborů před rokem 1909

 

Při katolických spolcích se začaly zakládat, tělocvičné odbory

a to především v krajích s hlubokou religiozitou. Tam právě proto,

že protináboženský tlak sokola byl největší.Začaly vznikat tělocvyčné odbory na různých místech Moravy, ale i v Čechách. První byl založen

v Praze.

      První křesťansko-sociální odbory na Moravě byly vystaveny

v Brně a Vyškově. Další místo patří Zlíbu r. 1902. Dále to byl

tělocvyčný odbor v Prostějově. Ten byl v roce 1909 pojmenován

na „Orla“.

      Velkou orelskou osobností byl v té době básník Katolické moderny,

spisovatel a novinář- prostějovský farář P. Karel Dostál Lutinov. Orelská hymna „Hoj, Orli mocnou perutí“ je jeho skladbou a stala se oficiální hymnou.

     Vzpomínáme na dobu našich praotců, kdy tato píseň-hymna- byla

zpívána při nejrůznějších setkáních nás mladých Orlů a Orlic

v Hustopečích. Zhudebnil ji velmi melodicky Josev Nešvera ředitel

domského Kůru v Olomouci . Druhou Orlí pochodovou písní je „vzhůru,Orle slovanský“ námi mladý i mnohokrát zpívaná i hraná dechovkou.

      Ještě malou poznámku prostějovskému faráři P. K. D. Lutinovi. Tento byl v dobrém vztahu s profesorem Masarykem, Ten si ho jednou pozval do Bystřice p. Hostýnem do svého bytu. Rozprava se týkala především témat literárních a též uměleckých, Masaryk pak dobrovázel p.faráře Dostála Lutinova za měsíčního svitu pozdě v noci až do poloviny strmé cesty na sv. Hostýn, kde byl ubytován. Píši to proto aby bylo jasné, jak budoucí prezident si vážil katolické a orelské osobnosti prostějovského faráře, spisovatele, novináře-vzácného člověka-později velkého a nadšeného Orla.

         Předseda křesťansko-sociální strany a starosta „Orla“ p. Jan Šrámek, vyhlásil oficiálně na sjezdu

v Olomouci dne 31. května 1909 tyto tělocvičné odbory názvem „OREL“

Od té doby je : rok 1909 rodným rokem „orla“